עכשיו קרוב – Now Close

Fri | Sep 05

עכשיו קרוב – Now Close

Now Close

By the Idan Raichel Project

יושבים בחוף
אל מול המים
מול קצף
שנשכח בחול
והנחלים זורמים
עדיין
לב שפועם
זוכר הכול

מה שהיה
בילדותנו
מה שהפכנו
להיות
תקוות גדולות
נשאה הרוח
חזרה שלכת
זיכרונות

וכל דבר
אז בי נוגע
כל נפלאות היום
אז בואי
ועמדי לרגע
עכשיו קרוב, עכשיו קרוב

כוכב נופל
קרוב אלינו
ושוב אליו
נושאים תפילות
אור של תקוות
עוטף אותנו
זה לתמיד
ולא יחלוף

We sit on the beach
By the water
By foam
Forgotten in the sand
And the streams flow
Still
A beating heart
Remembers it all

What was
In our childhood
What we turned out
To be
Great hopes
Carried the wind
Falling leaves returned
Of memories

And everything
Then touches me
All the wonders of the day
So come stand
For a moment
Now close, now close

A star falls
Close to us
And again towards it
People pray
A light of hopes
Wraps us
It’s for always
And won’t pass by

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.