אהבת נעורי – The Love of My Youth

By: Shalom Hanoch

Get Your Daily Dose of Hebrew delivered to your inbox!

הייתי ילד בלילות עצוב
משוטט לבד
לא נתתי לאיש לדעת
את היית אהבת נעורי

הייתי ילד בימים חולם
מנגן ושר
מדמה לי שאת שומעת
את השיר הראשון בחיי

מסתכל איך את רוקדת
מסתובבת ונצמדת
רק אני צופה מהצד
אני נשאר ואת עוזבת
רחוקה לא מתקרבת
זיכרון שעולה בי שוב
פרדס רטוב יללת התנים ואת
שהיית אהבת נעורי

ולא הייתי איתך כמעט
כל כך מעט ואמרת לי שאת נוסעת
ואולי לא אראה אותך שוב

הייתי ילד בלילות עצוב
משוטט לבד
לא נתתי לאיש לדעת
את היית אהבת נעורי

I was a boy, sad by night
Wandering alone
I let no one know
You were the love of my youth

I was a boy, dreaming by day
Making music and singing
Imagining that you’re hearing
The first song of my life

Watching how you dance
Spinning and clinging
Only, I look on from the side
I remain and you leave
Far away, not drawing close
A memory that comes to me again
A wet orchard the wailing of jackals and you
That were the love of my youth

And I was hardly with you
So little and you told me you’re going away
And I might not see you again

I was a boy, sad by night
Wandering alone
I let no one know
You were the love of my youth

After having studied literature and linguistics on the bachelors level and psychology on the masters, Ami decided to draw upon his hobby of learning languages, his understanding of human thought processes and his skill of explaining complex ideas in simple terms, to found a program that enables people to speak Hebrew with confidence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *