-לבן.png

דברים יפים לראות – Beautiful Things to See

Fri | Oct 05

דברים יפים לראות – Beautiful Things to See

Beautiful Things to See

By Idan Amedi

הנה התיישבתי למולך
בתוך החדר הגדול
דווקא כאן מאיר הכול
בחוץ יש אוהלים
הנה התיישבתי למולך
מתלבט אם לשאול
למה את שקטה פתאום?
בחוץ נופלים טילים

“אהובי, תפסיק לראות
את הסוף
אהובי, זה כנראה
מה שהיה צריך להיות”
כך את אומרת,
“בוא נמשיך לחיות, יש עוד
דברים יפים לראות”

הנה התיישבתי לידך
מולנו חדשות
מסכנה יונית הזאת
כולם שונאים שליחים
הנה התיישבתי לידך
מולנו אבדות
ואני זועק קללות
יש גם שנאת תמימים

“אהובי, תפסיק לראות
את הסוף
אהובי, זה כנראה
מה שהיה צריך להיות”
כך את אומרת,
“בוא נמשיך לחיות, יש עוד
דברים יפים לראות”

הנה כבר נשכבנו עייפים
עלייך יש חיוך גדול
ואת אומרת משהו עמוק
עתיד וילדים
הנה כבר נשכבנו עייפים
שומר לי על הזכות לשתוק
ככה זה יוצא לי טוב
ככה אין שקרים

“אהובי, תפסיק לראות
את הסוף
אהובי, זה כנראה
מה שהיה צריך להיות”
כך את אומרת,
“בוא נמשיך לחיות, יש עוד
דברים יפים לראות”

Here, I sat opposite you
In the big room
Inside all is light
Outside there are tents
Here, I sat opposite you
Debating whether to ask
Why are you suddenly quiet? Outside rockets are falling

“My love, stop seeing
The end
My love, it must be
What was meant to be”
So you say,
“Let’s keep living, there are still
Beautiful things to see”

Here, I sat next to you
The news in front of us
That poor Yonit
Everyone hates messengers
Here, I sat next to you
Loss in front of us
And I yell curses
There’s also innocent hatred

“My love, stop seeing
The end
My love, it must be
What was meant to be”
So you say,
“Let’s keep living, there are still
Beautiful things to see”

Here we lay down tired
You have a big smile
And you say something deep
Future and kids
Here we lay down tired
I reserve the right of silence
This way it’s good
This way there are no lies

“My love, stop seeing
The end
My love, it must be
What was meant to be”
So you say,
“Let’s keep living, there are still
Beautiful things to see”

Transcript of subtitles

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test