יש לדווח על כל שיעור/מתן שירות אחר שעשית עבור האולפן, באמצעות הגיליון שנשלח אליך.
יש לדווח בסוף כל יום שבו ניתן שירות, ומומלץ מיד עם סיום כל פעילות. דיווח על אתר ימנע ממך הצורך לשבת בסוף החודש ולשחזר שיעורים, וייתן לך מעקב עדכני לצבירת השעות שלך. דיווח על אתר יעזור גם לנו במשרד לעקוב אחרי המשכורות וגבייה מהלקוחות באופן יותר מסודר ועדכני (וכך זה גם יעזור לתלמידים).

דיווח מתן שירות – סרטון מדריך

בנוסף, שימו לב להערות הבאות:

  • מעמודה B ועד עמודה G, אם השדה לא מסומן בלבן, יש להשאיר אותו ריק.
  • אם יש משולש כתום בפינת השדה (כמו בתמונה למטה), צריך לתקן. ניתן להעביר את העכבר מעל השדה כדי להבין מה הטעות ואיך לתקנה. חשוב להקפיד שלא יהיו משולשים כאלה בכלל.