זמר נוגה – A Melancholy Tune

Fri | Sep 05

זמר נוגה – A Melancholy Tune

Lyrics by Rachel (the Poet)
Performed by Meital Trabelsi

התשמע קולי
רחוקי שלי
התשמע קולי
באשר הנך
קול קורא בעוז
קול בוכה בדמי
ומעל לזמן
מצווה ברכה?

תבל זו רבה
ודרכים בה רב
נפגשות לדק
נפרדות לעד
מבקש אדם
אך כושלות רגליו
לא יוכל למצוא
את אשר אבד

אחרון ימיי
כבר קרוב אולי
כבר קרוב היום
של דמעות פרידה
אחכה לך
עד יכבו חיי
כחכות רחל לדודה

Will you hear my voice
My far-away one
Will you hear my voice
Wherever you are
A voice calls out with might
A voice cries in my blood
And above time
Does it send a blessing?

The world is so grand
And has many roads
Meeting for a moment
Separating forever
A man seeks
But his legs fail
He can never find
That which he has lost

The last of my days
Is drawing near to me
The day is now near
of tears of separation
I will wait for you
Until my life extinguishes
As Rachel waited for her lover

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.