חורשת האקליפטוס – The Eucalyptus Grove

Naomi Shemer

Get Your Daily Dose of Hebrew delivered to your inbox!

כשאמא באה הנה יפה וצעירה,
אז אבא על גבעה בנה לה בית.
חלפו האביבים, חצי מאה עברה
ותלתלים הפכו שיבה בינתיים.

אבל על חוף ירדן
כמו מאומה לא קרה,
אותה הדומיה וגם אותה התפאורה:
חורשת האקליפטוס, הגשר, הסירה
וריח המלוח על המים.

בשביל הנה יורדת עדת התינוקות,
הם בירדן ישכשכו רגליים
גדלו הילדים וכבר למדו לשחות
ובני הנעורים חותרים בשניים.

אבל על חוף ירדן…

מעבר לירדן רעמו התותחים
והשלום חזר בסוף הקיץ
וכל התינוקות היו לאנשים
ושוב על הגבעה הקימו בית

אבל על חוף ירדן…

When Mom came here pretty and young,
So Dad built her a house on a hill.
Springtimes passed, half a century went by
Curls turned grey in the meantime.

But on the Jordan’s banks
As if nothing had occurred,
The same silence… and the same backdrop
The Eucalyptus grove, the bridge, the boat
The smell of the saltbush in the water

Here, on the path, descends the group of babies,
They’ll dip their feet in the Jordan
The children grew up and learned to swim
And the youth paddle in twos.

But on the Jordan’s banks…

Cannons thundered across the Jordan
Peace returned in late summer
All all the babies became people
And again on the hill the set up a home

But on the Jordan’s banks…

After having studied literature and linguistics on the bachelors level and psychology on the masters, Ami decided to draw upon his hobby of learning languages, his understanding of human thought processes and his skill of explaining complex ideas in simple terms, to found a program that enables people to speak Hebrew with confidence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *