יו יה – Yo Ya

Kaveret

Get Your Daily Dose of Hebrew delivered to your inbox!

קיבלתי עונש קצת מוגזם
שפטו אותי למוות.
ישבתי על כסא חשמל
נפרדתי מהפרייבט.

לו יכולתי לפחות
להחליף ת’כיסאות,
כי אומרים בדרך כלל
משנה מקום משנה מזל.

היי יו יה
אני שואל
היי יו יה
אתם עונים
היי ו יה
האם זה פייר?
היי ו יה
אתם לא יודעים.

אח שלי אסף בולים
לכן עבד בדואר.
היה מחלק ת’מכתבים
קיבל אפילו תואר.
יום אחד פקח הבחין
שאסף גם מכתבים,
מהג’וב מיד פוטר
כי יש סוף לכל דוור.

היי יו יה…

היה לי דוד כזה בטלן
שהתעצל לנוח.
היה הולך לנמלה
חוזר בלי מצב רוח.

לו היה פחות טיפש
אז ודאי ידע שיש
גם תוספת לפתגם:
ראה דרכיה וחכם.

היי יו יה…

בן דוד שלי רצה לשחות
כדי לצוף קבוע
למד שחיה בהתכתבות
אצל מציל ידוע.

כשנכנס סוף סוף לים,
תוך שניות הוא נעלם.
שניים קפצו אליו מיד
טובעים השניים מן האחד.

היי יו יה…

I got a punishment, a bit much
They sentenced to death.
I sat on the electric chair
I said goodbye to my car.

Had I been able, at least
To switch the chairs,
For, they usually say,
Change your place, change your luck

Hey yo, ya
I ask
Hey yo, ya
You all answer
Hey yo, ya
Is it fair
Hey yo, ya
You all do not know.

My brother collected stamps
So he worked in the mail.
He would give out the letters
He even received a degree
One day an inspector noticed
That he was also collecting the letters
From the job he was immediately fired
For there is an end to every postman*

Hey yo ya…

I had an uncle, such a bum
He was too lazy to rest
He would go to the ant,
Come back depressed
Had he been a bit less dumb
So surely would have known that
There is also an addendum to the proverb:
See her ways and become wise

Hey yo ya…

My cousin wanted to swim
In order to float regulalry
He studied swimming by correspondence
With a well-known lifeguard
When he finally entered the sea
Within seconds he was gone.
Two jumped to him immediately
The two drown from the one**

Hey yo ya…

* דוור is pronounced the same as דבר, a matter
** 
Play on טובים השניים מן האחד – two are better than one

After having studied literature and linguistics on the bachelors level and psychology on the masters, Ami decided to draw upon his hobby of learning languages, his understanding of human thought processes and his skill of explaining complex ideas in simple terms, to found a program that enables people to speak Hebrew with confidence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *