ימי התום – The Days of Innocence

By: Rami Kleinstein and Rita

Get Your Daily Dose of Hebrew delivered to your inbox!

וכשתגיעי לבית שלו
ותמצאי אותו שמה
ספרי שאני מחכה בלילות
ואל תספרי עד כמה

אמרי לו עדיין אני נמצאת
מסרי אהבה ושלום
בקשי שירים עוד כוס לחיי
ולזכר ימי התום

זמן שנשאר
ואין רחמים
אין לי שום חרטות או תקוות לעצמי
זהו כל מה שיש

אז מה מחבר בסופו של דבר
שני אנשים יחד
צל חלומות, משקל העבר
משא של בדידות ופחד

אני עייפה מלכסות יותר
עייפה מלרדוף
בין הברירות לשלם ולוותר
אני אשלם עד הסוף

זמן שנשאר
ואין רחמים
אין לי שום חרטות או תקוות לעצמי
זהו כל מה שיש

הוא בטח זוכר איך באתי אליו
חיפשתי תשובה מושלמת
חול מעוור את עינינו עכשיו
סופה בכבדות נושמת.

And when you arrive at his house
And you find him there
Tell him that I wait at night
And don’t tell him how much

Tell him I’m still here
Send my regards and love
Ask him to raise a glass for me
And for the memory of the days of innocence

Time that’s left
And there’s no mercy
I have no regrets nor hopes for myself
That’s all there is

So what connects, in the end,
Two people together
Shadow of dreams, weight of the past
A burden of loneliness and fear

I’m tired of covering up
Tired of chasing
Between the choices to pay and to give up
I’ll pay till the end

Time that’s left
And there’s no mercy
I have no regrets nor hopes for myself
That’s all there is

I bet he remembers how I came to him
I was looking for a perfect return
Sand blinds our eyes now
A storm with its weight is breathing.

After having studied literature and linguistics on the bachelors level and psychology on the masters, Ami decided to draw upon his hobby of learning languages, his understanding of human thought processes and his skill of explaining complex ideas in simple terms, to found a program that enables people to speak Hebrew with confidence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *