ממעמקים – From the Depths

By: The Idan Raichel Project

Get Your Daily Dose of Hebrew delivered to your inbox!

ממעמקים קראתי אלייך בואי אלי
בשובך יחזור שוב האור בעיני
לא גמור, לא עוזב המגע בידייך
שיבוא ויאיר
למשמע קול צחוקך.

ממעמקים קראתי אלייך בואי אלי
מול ירח מאיר את דרכך שוב אלי
נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך
באוזנייך לוחש שואל.

מי זה קורא לך הלילה – הקשיבי
מי שר בקול אלייך – אל חלונך
מי שם נפשו שתהיי מאושרת
מי ישים יד ויבנה את ביתך.

מי ייתן חייו, ישימם מתחתייך
מי כעפר לרגלייך יחייה
מי יאהבך עוד מכל אוהבייך
מי מכל רוח רעה יצילך
ממעמקים.

ממעמקים קראתי אלייך בואי אלי
מול ירח מאיר את דרכך שוב אלי
נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך
באוזנייך לוחש שואל.

מי זה קורא לך הלילה…

From the depths I call to you, come to me
With your return again the light will return to my eye
Not finished, not leaving the touch of your hands
That will come and light up
By the sound of your laugh.

From the depths I call to you, come to me
With the moon lighting the way back to me
Sliced up and melted by the touch of your hands
In your eyes whispering, asking

Who calls to you tonight, oh listen
Who sings aloud to you at your window
Who puts down his soul so that you will be happy
Who’ll put down his hand and build you a home

Who gives you his life, placing it under you
Who like dust at your feet will thrive
Who’ll love you more than all your suitors
Who from every evil spirit will rescue you
From the depths

From the depths I call to you, come to me
With the moon lighting the way back to me
Sliced up and melted by the touch of your hands
In your eyes whispering, asking

Who calls to you tonight…

After having studied literature and linguistics on the bachelors level and psychology on the masters, Ami decided to draw upon his hobby of learning languages, his understanding of human thought processes and his skill of explaining complex ideas in simple terms, to found a program that enables people to speak Hebrew with confidence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *