מעמיד פנים – Pretending

Fri | Sep 05

מעמיד פנים – Pretending

Pretending

By Rivka Zohar

אחד משנינו מעמיד פנים,
כאלו לא ניפול חסרי אונים.
אנחנו חזקים, אתה אומר,
עומד ומסתכל
בי כעיוור.

מתוך כוחם של הרגלים רעים,
בזמן כזה געגועים באים.
אתה וגם אני הרי יודעים –
הזמן לא מרפא את הפצעים.

בטרם יום חדש נולד –
תן לי יד.
אל תשכח אותי בחושך,
אל תשאיר אותי לבד.

אחד משנינו מרמה עכשיו,
כאילו לא הכל היה לשווא,
אולי זו רק חולשה,
אתה אומר,
היינו חזקים הרבה יותר.

תמימי הלב
נופלים ולא קמים,
שבויים ברשת כמו דגים אילמים,
אתה וגם אני הרי יודעים –
הזמן לא מרפא את הפצעים.

בטרם יום חדש נולד,
תן לי יד,
אל תזנח אותי בחושך,
אל תשאיר אותי לבד.

One of us is pretending,
As if we won’t fall helpless.
We’re strong, you say,
You stand look
At me as if blind.

Of the force of bad habits,
At this time longing comes.
You and I well know – 
Time doesn’t heal wounds.

Before a new day is born – give me your hand.
Don’t forget me in the dark,
Don’t leave me alone.

One of us is cheating now,
As if it wasn’t all for naught,
Maybe it’s just weakness,
You say,
We were much stronger.

The naive of heart
Fall and don’t get up,
Caught in the net like mute fish,
You and I well know – 
Time doesn’t heal wounds.

Before a new day is born, Give me your hand,
Don’t leave me in the dark,
Don’t leave me alone.

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.