עגל הזהב – The Golden Calf

Ehud Banai

Get Your Daily Dose of Hebrew delivered to your inbox!

אנחנו כאן בלב מדבר
צמאים למים חיים
ואתה על ראש ההר
מעל העננים
אין שום אות
אין סימן
כל כך הרבה ימים
במעגל סגור מסתובבים
סביב עגל הזהב.

אין מי שיכה על הסלע
מי יתן כיוון
באפילה כאן נלחמים על כל פירור
סביב עגל הזהב

הוא לא יורד מראש ההר
הוא לא יורד אל העם
הם יוצאים במחול טירוף
ושוכחים את עצמם
רוקדים סביב עגל הזהב
סביב עגל הזהב

מתחננים אליו, אל נא תעזוב אותנו עכשיו
היה לנו לאב
עדר נעזב, רוקד סביבו
קורא אליו לשווא
עגל הזהב
עגל הזהב

Here we are in the heart of the desert
Thirsty for living water
You’re on top of the mountain
Above the clouds
There is no sign
No signal
So many days
In a closed circuit we circle
Around the Golden Calf.

There’s no one to hit the rock
Who will give direction?
In the darkness fighting over every crumb
Around the Golden Calf

He isn’t coming down from the mountain top
He isn’t coming down to the people
They break into a crazy dance
Forgetting themselves
Dancing around the Golden Calf
Around the Golden Calf

Begging it, please don’t leave us now
Be for us as a father
An abandoned flock, dancing around it
Calling to it vain
Golden Calf
Golden Calf

After having studied literature and linguistics on the bachelors level and psychology on the masters, Ami decided to draw upon his hobby of learning languages, his understanding of human thought processes and his skill of explaining complex ideas in simple terms, to found a program that enables people to speak Hebrew with confidence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *