ער או חולם – Awake or Dreaming

Ehud Banai

Get Your Daily Dose of Hebrew delivered to your inbox!

התהלכתי בחלום
עם שר הביטחון
בשדות האור
של ארץ ישראל
מעלינו שמיים
שופעים חסד כמו טל
ויוצאת ברכה
מפי שרצה לקלל

האם אני ער או חולם
הלילה מוזר, הוא שותק
לא אומר לי דבר
זה קרוב או רחוק
הנוף לא מוכר
לאן אנחנו הולכים
כבוד השר?

התהלכתי בחלום
עם שר הביטחון
מעבר להר
המואזין מסלסל
לפנינו רוח עתיקה
מתחדשת
בשדות האור
של ארץ ישראל

אני ער או חולם
הלילה מוזר, הוא שותק
לא אומר לי דבר
זה קרוב או רחוק
הנוף לא מוכר
לאן אנחנו הולכים
כבוד השר?

זה קרוב או רחוק
הנוף לא מוכר
תגיד לי לאן אנחנו הולכים
כבוד השר?

הוא שותק, לא אומר לי דבר
לא אומר לי דבר

I was walking, in my dream
With the Minister of Defense
In the fields of light
Of the Land of Israel
Above us, the heavens
Emanating kindness like dew
And a blessing emerges
From he who wished to curse

Am I awake or dreaming?
The night is strange, he is silent
Says nothing to me
Is it close or far
The scenery is unfamiliar
Where are we going
Honorable Minister?

I was walking, in my dream
With the Minister of Defense
Beyond the mountain
The Muazzin trilling
Before us an ancient wind
Renewing itself
In the fields of light
Of the Land of Israel

Am I awake or dreaming?
The night is strange, he is silent
Says nothing to me
Is it close or far
The scenery is unfamiliar
Where are we going
Honorable Minister?

Is it close or far
The scenery is unfamiliar
Tell me, where are we going
Honorable Minister?

He is silent, says nothing to me
He says nothing to me

After having studied literature and linguistics on the bachelors level and psychology on the masters, Ami decided to draw upon his hobby of learning languages, his understanding of human thought processes and his skill of explaining complex ideas in simple terms, to found a program that enables people to speak Hebrew with confidence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *