-לבן.png

פרפרי הקצב – Butterflies of the Beat

Fri | Nov 04

פרפרי הקצב – Butterflies of the Beat

Butterflies of the Beat

By Ehud Banai

פרפרים בקצב רוחפים בשמחה ובעצב
מציירים לי תמונה, מכניסים אל התוהו ובוהו תבונה.
פרפרים יודעי נגן
נגנו לי בחסד
נגנו לי בחן
והכל יתכן.

Butterflies of the beat hover in joy and sadness
Drawing me a picture, putting insight into chaos.
Butterflies who know music
Play for me with kindness
Play for me with charm
And all will be possible.

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test