-לבן.png

שלח לי מלאך – Send Me an Angel

Fri | Dec 05

שלח לי מלאך – Send Me an Angel

Send Me an Angel

Performed by Eviatar Banai

שלח לי מלאך
שיקח, שיקח אותי ללב
שאוהב ומחכה לי
ורוצה בי כל הזמן

שלח לי מלאך
שאותי ואותך הוא לא יקח
למקום שאין בו
מה שיש פה כל הזמן

ולפעמים הכל
נראה אותו דבר
ולפעמים, פתאום
יש רגע מאושר

שלח לי מלאך
שישמח וידליק פה את האור
וישמור על מה
שיש לשמור פה
כל הזמן

סתם הזיות זה גן חיות
אריות ונמרים ואחרים
מנסים למצוא מקום לחיות בו
כל הזמן

כן, לפעמים הכל…

Send me an angel
Who’ll take, take me to heart
Who loves and waits for me
And likes me all the time

Send me an angel
Who will take me and you
To a place without
What there’s here all the time

And sometimes everything
Looks the same
And sometimes, suddenly
A moment of happiness

Send me an angel
Who will be happy and turn on the light here
And watch over what
Needs watching all the time

It’s just delusions it’s a zoo
Lions and leopards and others
Trying to find a place to live all the time

Yeah, sometimes…

 

Share This Page

More Links

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn For free

Your Daily Dose of Hebrew helps grow your Hebrew vocabulary and comprehension of the language exponentially, one dose at a time, in just 5 minutes a day.

Find out your level

with our placement test

Find out your level

with our placement test