ulpanlainyan_logo

Music

הרוח הטובה – The Good Wind

https://youtu.be/45T15SXoxrM The Good Wind By Amir Dadon יש לך הכולאבל אין לך אותךהם צועקים שאתה מלךואין פה ממלכהאתה גיבור בלנצח מלחמהאבל תמיד נופל בקרב מול עצמך יש לך הכולאבל אין לך אותךאתה מבין שאתה עבדעובד על עצמךואין שום סם שינצח הלם קרבמי שיעוף איתךרק יתרסק איתך עד שתבוא הרוח הטובההיא תלטף ותקלף ממך קליפה אחר קליפהתרשה לעצמך לגדול כנף ועוד כנףלחיות בלי לפחדלמות מאהבה יש לך הכולאבל אין לך אותךהם

Read More »

מחכה – Awaits (Rita)

https://youtu.be/hAX2ku9ifEs Awaits By Rita and Idan Raichel יום אחד זה יקרהבלי שנרגישמשהו ישתנהמשהו ירגע בנומשהו יגע בנוולא יהיה ממה לחשוש וזה יבואכמו קו חרוט על כף ידזה יבוא בטוח בעצמוכאילו היה שם תמידוחיכה שנבחין בו וזה יבואאתה תראההידיים הקפוצות יתארכווהלב השומר לא להיפגעיפעם בקצב רגילזה יבואכמו שהטבע רגיללהיות שלם עם עצמו יום אחד זה יקרהבלי שנרגישמשהו ישתנהמשהו יגע בנומשהו ירגע בנוולא יהיה ממה לחשוש וזה יבואכמו קו חרוט על כף

Read More »

עד שתחזרי אלי – Until You Come Back to Me

https://youtu.be/rvaLwJRBagM Until You Return to Me By the Idan Raichel Project כל יום שעובר מאבד אותך יותרמתרחקת מחיימחפשת לבדךאת הדרכים החדשותאת הכוח לשנותלהתחיל מהתחלהלגלות עולם חדש עכשיו למצוא את המיליםולקרב את המרחק בינינו עד שתחזרי אליי אצא מדעתיאין לי יום ולילה כשאת לא כאן לצידיתני לי סימן אם את שומעת את קוליבחוץ עולה האור אבל הכול כבה בלב שליכמה דמעות זלגו אף פעם לא תדעימרוב החיפושים איבדתי את עצמי כל

Read More »

אדם בתוך עצמו – Man Inside Himself

https://youtu.be/vjEbQr56ty4 Man Inside Himself By Shalom Hanoch אדם בתוך עצמו הוא גרבתוך עצמו הוא גר.לפעמים עצוב או מר הוא,לפעמים הוא שר,לפעמים פותח דלתלקבל מכראבלאבל לרוב,אדם בתוך עצמו נסגר. אדם בתוך עצמו הוא גרבתוך עצמו הוא גר.או באיזו עיר סוערתאו באיזה כפרלפעמים סופה עוברתוביתו נשבראבלאבל לרוב,אדם גם לעצמו הוא זר. ואת, ואתכמה טוב שבאת,בלעדייך ריק הביתוהלילה קר.אז אני שומר עלייךכמה שאפשר,ועם כל זאת, האםאמצא אותך מחר? אדם קרוב אצל עצמואדם בתוך

Read More »

שבעה ימי עסקים – Seven Business Days

https://youtu.be/ifgayVDBq3g Seven Business Days By Gal Toren שבעה ימי עסקיםוהקופה דופקתבמעלה המדרון דוחפיםהכל בשם הילדיםאת בתוך מסכיםאני צריך ללכתלצוד עוד כמה דובים גדוליםרצינו להיות אדונים זוכרת פעם הייתי מסוכןהיום אני מכסח לך ת’דשאואת פעם שיגעת את העולםהיום את מקפלת לי ת’סוודר שבעה ימי עסקיםמסתובבים בחדראני מתחיל להחליף פניםאיתך בתוך הסדיניםאת ואני מכאן ועד האפרשבעה ימי עסקים עכשיו לכל החיים זוכרת פעם חול בבגד יםלחשתי לך שירים מהמחברתעל מה הטעםוכמה מבולבל

Read More »

הזמן עושה את שלו – Time Does Its Own

https://youtu.be/ZK5i4eruufs Time Does Its Own By Avraham Tal   מה אומר ומה אגידרק אנחנו כמה שיודעיםמה היה שם באמתבשעות האלה שדיברנו יחד במרתףלא היה צריך לרחףכל מילה שנאמרההיתה אמת שהאירה את הנשמהלפעמים אני נזכראיך היינו כל השניםלפעמים המחשבות באותולא עוזבות אותייודע שהזמן את הריפוי יביאומודה על השנים שהייתי שוטהואולי גם קצת נביא הזמן עושה את שלווהוא מזור לכל שכואבאם לאלוהים לקח שישה ימיםלברוא את כל מי שיש כאןמי אני שאמהר

Read More »

יש לי ציפור קטנה בלב – I Have a Little Bird in My Heart

https://youtu.be/aaJbbzIR2xY I Have a Little Bird in My Heart By Yigal Bashan יש לי ציפור קטנה בלבוהיא עושה בי מנגינותשל סתיו ושל אביב חולףשל אלף אהבות קטנות והיא עושה בי מזמוריםוהיא צובעת עלמותוהיא פותרת לשיריםכמעט את כל החלומות יש לי בלב ציפור קטנהעם שתי גומות ומנגינה יש לי ציפור קטנה בלבוהיא עושה בי סיפוריםשל בית חם ובן אוהבושל קטעי ילדות יפים והיא זוכרת בי כאבוהיא אוספת בי שניםוהיא עושה אותי

Read More »

לצאת מדיכאון – Getting out of Depression

https://youtu.be/9XIZ_T_vg_E Getting out of Depression By Yagel Oshri אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון? המשפחה, החברים אולי לצאת לבילוייםשיחות עמוקות שיחות של הנפש בלילהלהתמודד עם שינויים ההרגלים הישניםהנשמה במלחמה עם הקארמה עוד יבואו ימים טובים אני מבטיחעוד יבואו ימים טובים גם בשעות החשוכות של הלילהתמיד יהיה כוכב קטן שיאיר לךאת עצמך את הדרך הביתהתמיד זה הכי חשוך לפני הזריחהמיליון רכבות דוהרות עד אוסטרליהמחפש רחוק את מה שנמצא לךמתחת

Read More »

ציפור מדבר – Desert Bird

https://youtu.be/sZEIVlLr_6c Desert Bird Written by Ze’ev NechamaPerformed by the Shalva Band on Israel Independence Day 2019 את קרובה אל קו הגבולשבויה, קסמו של המדבראת עמוד האש לפני המחנה – בראשית אתמסיתה אל קו המים והאש לא תבעראת הלהבה והלהב כמו ציפור את חופשיהרוצה לגעת בשמייםכמו ציפור את חופשיהמסיתה אל קו המיםציפור מדבר את קרובה אל קו הסוףצמאה, עורפו של המדבראת מעיין יבש באפיקים צרובים – במדבר אתמסיתה אל קו המים

Read More »

ערפל – Fog

https://youtu.be/EZDtVrKueME Fog By Shuli Rand הסתכלתי לאחורעיי חרבותמשמאלי ומימיניהכל עולה בלהבותלעיני נגלה שביל מתפתלבליבו ענן מכוסה בערפל כל העם אשר איתינעמדו מרחוקבעיינהם לצניניםהייתי ולשחוקיהיה אשר יהיהלעצמי ממלמלזה הזמן לפסועאל תוך הערפל כי שמה כי שמהכי שמה האלוקיםכי שמהכי שמה האלוקיםכי שמה האלוקים לא לקחתי איתירק צידה ליום אחדלנגדי שויתי את ה’ המיוחדבליבי קוצים אך בפי הללכגיבור עתיק פסעתיאל תוך הערפל קידמוני חצופיםבפחים ובמקלותואני לעומתם שרבשבעים קולותאהיה אשר אהיההייתי מתפלללכבודך נכנסתיאל

Read More »