ulpanlainyan_logo

Music

לצאת מדיכאון – Getting out of Depression

https://youtu.be/9XIZ_T_vg_E Getting out of Depression By Yagel Oshri אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון? המשפחה, החברים אולי לצאת לבילוייםשיחות עמוקות שיחות של הנפש בלילהלהתמודד עם שינויים ההרגלים הישניםהנשמה במלחמה עם הקארמה עוד יבואו ימים טובים אני מבטיחעוד יבואו ימים טובים גם בשעות החשוכות של הלילהתמיד יהיה כוכב קטן שיאיר לךאת עצמך את הדרך הביתהתמיד זה הכי חשוך לפני הזריחהמיליון רכבות דוהרות עד אוסטרליהמחפש רחוק את מה שנמצא לךמתחת

Read More »

ציפור מדבר – Desert Bird

https://youtu.be/sZEIVlLr_6c Desert Bird Written by Ze’ev NechamaPerformed by the Shalva Band on Israel Independence Day 2019 את קרובה אל קו הגבולשבויה, קסמו של המדבראת עמוד האש לפני המחנה – בראשית אתמסיתה אל קו המים והאש לא תבעראת הלהבה והלהב כמו ציפור את חופשיהרוצה לגעת בשמייםכמו ציפור את חופשיהמסיתה אל קו המיםציפור מדבר את קרובה אל קו הסוףצמאה, עורפו של המדבראת מעיין יבש באפיקים צרובים – במדבר אתמסיתה אל קו המים

Read More »

ערפל – Fog

https://youtu.be/EZDtVrKueME Fog By Shuli Rand הסתכלתי לאחורעיי חרבותמשמאלי ומימיניהכל עולה בלהבותלעיני נגלה שביל מתפתלבליבו ענן מכוסה בערפל כל העם אשר איתינעמדו מרחוקבעיינהם לצניניםהייתי ולשחוקיהיה אשר יהיהלעצמי ממלמלזה הזמן לפסועאל תוך הערפל כי שמה כי שמהכי שמה האלוקיםכי שמהכי שמה האלוקיםכי שמה האלוקים לא לקחתי איתירק צידה ליום אחדלנגדי שויתי את ה’ המיוחדבליבי קוצים אך בפי הללכגיבור עתיק פסעתיאל תוך הערפל קידמוני חצופיםבפחים ובמקלותואני לעומתם שרבשבעים קולותאהיה אשר אהיההייתי מתפלללכבודך נכנסתיאל

Read More »

חלק מהזמן – Some of the Time

https://youtu.be/iUMQ1NjHsqY Some of the Time By Idan Amedi חלק מהזמן היו בי חששות על מהשרציתי להגיד ולא אמרתי אולי כבר לא אומרבחלון קטן מולי בוהה בפנסי הרחובאיך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שבים לחיות ולפעמים זה גם קורה לי בלילותלחשוב על כל מה שרציתי להיותולפעמים זה מין חיוך כזה מוכרשעוזר לי להשלים עם שנגמרלפעמים כשסתם צופה על הבנותכל כך קשה לי להחזיק את הדמעותכל אלה בגווני סגול ירוקמזכירים לי

Read More »

כאב של לוחמים – Fighter’s Pain

https://youtu.be/xfXu3Bv-Z-8 Fighter’s Pain By Idan AmediPerformed by Omer Adam ערב ראשון של לבד,יושב וכותב לך מכתבעל כל הדברים שהיוכל מה שקרה בדיוק אותיות מופיעות על הקיראני הפחד נעים להכירהדמויות אוהבות לשחקזזות כאן בבית הריק, הריק ואת, את לא יודעת כמהממך ניסיתי להסתיראת כל הסיוטים בלילהצרחות ודם על המדיםאת לא מבינה כבר למהאני מזמן כבר לא אניתמונות רצות מאותו לילהדמעות, כאב של לוחמים זה ערב ראשון שאת שם,שוכב וחושב, לא נרדםהשקט

Read More »

רואים רחוק רואים שקוף – You Can See Far and Clear

https://youtu.be/xjy5MuNcJrU You Can See Far and Clear Performed by Meir Banai צר היה כל כךהייתי אז מוכרחלפרוש כנפיים ולעוףאל מקום שבואולי כמו הר נבורואים רחוק רואים שקוף בן אדם כעץ שתול על מיםשורש מבקשבן אדם כסנה מול השמייםבו בוערת אש אז דרכי אבדהחיי היו חידהצמא כמו הלך במדבראל מילת אמתשכוח בה לתתלשאת פנים אל המחר בן אדם… בערה בי אשיצאתי לבקשימים סערתי כסופהשבתי אל ביתילמצוא שאת איתיעד בוא הדרך אל

Read More »

לא תנצחו אותי – You Won’t Defeat Me

https://youtu.be/7yMw3vG4_kU You Won’t Defeat MePerformed by Yehoram Gaon and the bands of the IDFLyrics and Melody by Naomi Shemer מחלוני אני רואהרחוב כמו נהר גואהואנשים לעבודת –יומם הולכיםותינוקות של בית רבןעם הילקוט שעל גבםובידיהם כמהענפי הדס פורחיםפתאום זה בא ומתבהרולעצמי אני אומרלא תנצחו אותילא מנצחים אותי כל כך מהר מחלוני אני רואהמטוס ממריא, מטוס דואהומתחבא בענניםהרחוקיםאני שומע מכונהבמנגינה הנכונהשמתגלגלת בחוצותובשווקיםפתאום זה בא ומתבהרולעצמי אני אומרלא תנצחו אותילא מנצחים אותי כל

Read More »

ביחד – Together

https://youtu.be/AbWz5GNS6C4 Together By Marina Maximilian Blumin ביחד כל הזמןעכשיו זה רגע האמתמה כל אחד מוכן לתתבלי פחדלא כאןהלך הכסףשיילךהזמן איתך שהתארך איתך גם סוף העולםלא מפחיד אותיאני חורטת על הלב תמונה על המיטהאיך שהאור נופל עליךכמו בהזמנה ביחד כל הזמןמוצאים תעצמינומשחקים עם החיים במחבואיםפותחים דף לבןומציירים לילדותאיש מטפס על הקירות איתךגם סוף העולםלא מפחיד אותיאני חורטת על הלב תמונהעל המיטהאיך שהאור נופל עליךכמו בהזמנה איתךגם סוף העולםלא מפחיד אותיאני חורטת על

Read More »

צבעים – Colors

https://youtu.be/xGZ5Aw7NPtk Colors By Yuval Dayan and Amir Dadon מצייר מתהפנט לא מזיז את הראש מהדףלא מכחול הוא צריך קצת יותרמדובר בקווים של חייותוך שניות הוא בונה עולמותמתרגם לצבעים קצת חכמהמסביב שואלים בשביל מה לחכותיש בים אניות יש אומרים שצבעים זה עולם של נדמהלא שווה קצת פחות משתלםלא באמת תגלה יבשתויש אחרים שכמוני עוד משוכנעיםשלכל שקורה יש סיבהולא מתווכחים עם הנפש מקמט וזורק את העיפרון לא שקט לא נרדםהם בריב כבר

Read More »

היום – Today

https://youtu.be/SV0vMu1tY2M Today By Ehud Banai היום נעשה משהו בלתי נשכחשישאיר זיכרון של שמחה מבורךהיום אשלח יד ללטף את ראשךהיום אגרום לך סוף סוף לחייך היום אגרש את העצב מעינייךאעשה את היום למאושר בחייךהיום תשמעי מה שעוד לא שמעתאחדש לך חידוש ואדליק לך מבט היום אבשל לך משהו טעיםאעשה את הכל שיהיה לך נעיםנכון, לא תמיד אני מראה אהבהאבל היום אני מבקש את הקירבההיום כל כך הרבה זמן לא דיברנו שנינועל

Read More »