ulpanlainyan_logo

Music

חלומות של אתמול – Dreams of Yesterday

https://youtu.be/qN8EM920X2o Dreams of Yesterday By Eyal Golan חלומות של אתמולהם שלהבות נרעדותלא יכול כל החושךלכבות. על מצע השלכתהחלומות מלחשיםרק פרחים מיובשיםדוהים בין הדפים. חלומות של אתמול… אל תסב את פניךאתה מלא דברים כמוסיםאל תגיף את התריסיםחפש בין המילים. חלומות של אתמול… שיר בדרך אליךנרקם בסבלנות אין קץהן תיקח ותאמץ אותואל לבבך חלומות של אתמולהם שלהבות. Dreams of yesterdayAre flickering flamesI can’t all the darknessPut out. On the bed of fallen

Read More »

נחכה לך – We Wait for You

https://www.youtube.com/watch?v=ryTO71_eMO4&pp=ygUN16DXl9eb15Qg15zXmg%3D%3D We Wait for YouBy Natan Goshen and Ishay Ribo ריח הקרבות עוד באווירעם עייף חובש פצעיויושב, סופר ימיו צעקות בושה בכל העירדור רוצה תשובה עכשיוזכאי ולא חייב בגוף עייף מכשלונותבלב שבור לחתיכותנחכה לך שתקבל פנינולך קראנו בלילותועוד נצעק ברחובותרחם עלינו אבא, הושיענוהושיענו זמן עובר, כולם ממהריםדור מחיש את פעמיורוצה הכל עכשיושמש בשמיים אפוריםעם בארץ אבותיונלחם עוד על חייו בגוף עייףמכשלונותבלב שבורלחתיכותנחכה לךשתקבל פנינולך קראנו בלילותועוד נצעקברחובותרחם עלינו אבא,הושיענוהושיענו The smell of battle Still in the

Read More »

ארץ חדשה – A New Land

https://youtu.be/SREFT69RBY4 A New Land By Shlomo Artzi גשם כבר יורד וזה חורףתל אביב חסומה וגם חיפה.שב ילד שב,אני אומר לך שבושנינו נוסעים בדרכי עפר.מביט מבעד לזגוגית,יש לנו ארץ למה עוד אחת,בחוץ שקיעה של יום שני,וערבים מתפללים כי איזה חג.חבר למן מסע כזה בחורף מסתכל בי.רגליו קצרות אבל ראשו חכםשנינו במנוסה, הכל פה זז, אומר ליאתה גם אבא, אתה גם בן אדם.מביט מבעד לזגוגית,עיניים יש לו רגישות, כן כן.מוזר איך האויב

Read More »

כשהלב בוכה – When the Heart Cries

https://youtu.be/lGU0LYkTAgk When the Heart Cries By Sarit Hadad כשהלב בוכה רק אלוהים שומעהכאב עולה מתוך הנשמהאדם נופל לפני שהוא שוקעבתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוהי אתה הכל יכולנתת לי את חיי נתת לי הכלבעיני דמעה הלב בוכה בשקטוכשהלב שותק הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי עכשיו אני לבדחזק אותי אלוהי עשה שלא אפחדהכאב גדול ואין לאן לברוחעשה שייגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה הזמן עומד מלכתהאדם רואה

Read More »

רק תפילה אשא – I’ll Only Say a Prayer

https://youtu.be/ihndXAR1PGA I’ll Only Say a PrayerPerformed by Yardana Arazi (another notable performance by Avraham Fried) Lyrics by Yoram Taharlev ישנם ימים ללא מרגועבם לא אמצא לי נחמהומוכרחה אני לנגועבעשבים, באדמהלפסוע באותה הדרךבתוך פריחת הכרכומיםולהיות כל כך אחרתולפרוח ערב הגשמים. רק תפילה אשאהוי אלי, אלישהשמש תעבור עליותראה לי שוב את משעוליהוי אלי, אלירק תפילה אשאשהשמש תעבור עליותיקח אותי אל המסע. ואם אשוב אל זאת הארץואם אפסע שוב בדרכיםהאם כקדם יכירוניהאנשים והפרחים.

Read More »

בסוף זה הלחן – In the End It’s the Melody

https://youtu.be/vDBgsZ1xOYg In the End It’s the Melody By Hanan Ben Ari בסוף זה הלחן ולא המיליםכי מילים די מהר את שוכחתכולם בעיתון את קוראת תהיליםובסוף האמת מנצחת גם את כבר יודעת שאין פתרוןשהכל מעורבב אור וחושךמתי כבר נפסיק לחפש הגיוןונמצא בגבולות את החופש בסוף זה אני ואתאני ואתלא משנה לאןנמשיך לנסועלאן עוד רגע הסוף וכולם עייפיםרק אצלך עוד מוצא את הנחתכי גם אם השקר מתוק לפעמיםבסוף רק האמת משמחת בסוף

Read More »

חורף – Winter

https://youtu.be/Y5bbt872LA0 Winter By Gidi Gov נספר פה על הקיץשהולך ונעלםמטריות ומגפייםמוציאים מהמחסן עכשיו – כבר לאנלך ליםונלבש כפפותוסוודר חם כי חורףהשמש נעלמת בחורףהגשם מטפטף על העורףחורף – וקרחורף – צריך ללבושמעיל כל החורףוגשם מטפטף על העורףחורף – וקר כל הקיץ – הסתובבנובין הרים ובין סלעיםוברכבת רצנו טסנוהו מה טוב ומה נעים עכשיו – רק בוץושלוליותאין ברירההקיץ עוד רחוק כי חורף… נספר פה על הקיץשהולך ונעלם… We’ll tell here About the

Read More »

מולדת – Homeland

https://youtu.be/MZHU0MfZAMw Homeland By Hanan Ben Ari מקווה שאת עוד שומרתרגעים שמחים למזכרתפעם אנשיםעוד כתבו לך כאןשירים על מחברתזוכרת? היפיפייה הנרדמתעד מתי תהיי מדממתברחובות כולםאין חלון ואין סולםאין גם דלתאו שלט אז שר לךשיר ישן, שיר ישן, שיר ישןנשאר לך נאמןנאמן, לעולם, לעולם… הנביאים חזו לך אחרתמישהו נרדם במשמרתאיפה החלוםאין אמת ואין שלוםאין גם צדקרק סדק אז שר לךשיר ישן, שיר ישן, שיר ישןנשאר לך נאמןנאמן, לעולם, לעולם לעולם לא נשברבשלום

Read More »

הכוכב של מחוז גוש דן – The Star of the Dan Block District

https://youtu.be/l0LshUxIvBw The Star of the Dan Block District By Ehud Banai ברחוב קטן במחוז גוש דן בקיץ שעברנערה יפה בדרכי חלפה ושלחה לי חיוך קצרמכפות רגליים יחפות עד שיער חום אגוז זוהרחיזיון מתוקרק צריך לבדוקאם הייתי ישן או ער מנהר ירקון עד הסמבטיוןמגליל עד לראש שטןלא תמצא תמהכמו אותה עלמההיא הכוכב של מחוז גוש דן האם אני מביטבכוכב שביט? נשארתי עומד המוםאז שאלתי זרשברחוב עברמי זו היאהפיה בחוםהוא חייך אלי

Read More »

מעגלים – Circles

https://youtu.be/5gemebkLaYY Circles By Idan Raichel במקום שהיום נגמרבזמן שהלב מתחיללילה חוזר ומתגברונסגרים מעגלים יש תנועה מדומהורכבות חוצות הריםבחזרה לנקודהבה נסגרים מעגלים מעגלים, מעגליםאיך שאנחנו נשאריםבסיבובים של החייםנאחזים באנשים מעגלים, מעגליםאיך שאנחנו נשאריםמתעוררים ליום חדשחוזרים ושוב מנסים אולי הלילה נישאראם שוב תבואי לבקרהעדינות שלנו יחדיש בה משהו מסנוור להיזרק אל תוך הלילהלהשתכר מאור אחרלהתנפץ אל החייםלהאמין, לא לוותר At the place the day endsAt the time the heart startsNight comes back

Read More »