ulpanlainyan_logo

Music

מיליון עננים – A Million Clouds

https://youtu.be/7fpgxSJQSio A Million Clouds By Yuval Dayan and Bar Tzabari כמה זמן עברהלב התכווץ לי, סוחב איתו מפה לשםוהרגש כברנכנע מסתגר, עד שמישהו יבוא וייקחלא מבינה איךכשכולם נעלמו אתה נשארת תמיד אחרוןבשקט לחשת״אני כאן לתמיד עד הסוף״ אני פותחת את הידייםאהבה כזאת כבר לא מוצאיםואם תרצה גם השמייםיילחמו בעונות השנהעם מיליון עננים שלא יכסואת כל האור שיש בחיימיליון עננים לא יכבואתה השמש שיש בחיי כמה זמן עברלקחתי רכבת, הייתי חייב

Read More »

אבן על אבן – Stone Upon Stone

https://youtu.be/NIi29Qeqlis Stone Upon Stone By Idan Raichel תמיד זה אבן על אבןשום דבר לא בא בחינםעכשיו לצאת אל הדרךלאסוף טיפות עד שיהיה לנו יםתראה בסוף הוא יבואנמשיך ונחכה לו רגע של אושר כזה שחיים בשבילורגע של אושר כזה שרצים לקראתוואל תפחד מהעצב תמיד הוא ילךושוב יבואאבן על אבן לבנות מרגע עוד רגעשום דבר לא בא בחינםוגם לטעות זה בסדרואז לצאת שוב מחדש לעולםגם אם יגידו שלאנמשיך ונחכה לו רגע של

Read More »

פלורנטין – Florentine

https://youtu.be/DlP7UYUzRbY Florentine By Ehud Banai ערב חג והיא לבד, מול הטלויזיה,בבית הכנסת הסמוך מתפללים ערבית,מעבירה לה את הזמן, ואת הכאב,בעזרת כוס נס קפה ענקית לא רוצה טובות, לא עזרה סוציאלית,מגדלת פטרוזיליה ושבעה חתולים,רעש מכונות תפירה וריח טרפנטין,אל תנסו לקנות או לשנות את פלורנטין בחיים שלה אף אחד לא מתערבהיא לא תתן שישברו לה את הלבכשהיא יוצאת לגזוזטרה כל השכונה רועדתאף אחד לא מעיז להתחיל עם פלורנטין בחצר האחורית בלי שיקום

Read More »

נתפוצץ כמו ילדים – We’ll Explode like Kids

https://youtu.be/UzIQGg1Wvc8 We’ll Explode like Kids By Omer Adam אני אלוף בהחלטות גרועותומפסיד לך כמו תמידאני אלוף בלעשות שטויותוזה אותי טיפה מפחיד אני עטוף געגועים קשיםלמשפחה לחבריםאבל מזל שיש אותךכי את גורמת לי להבין שגם אם נהיה הכי רחוק מכולםאת תמיד תגידי ליבוא נעוף כמו כישוף בטירוףונרקוד עד שנשבור לחתיכות את הגוףנתפוצץ כמו ילדים ותקראי לי חצוףוכמו תמיד תגידי ליאני הולכת איתך נראה לי שהלך עליי איביזה דובאיוכל הפסטיבליםטייסטו מנגן ואני

Read More »

למה לנו לרדוף – Why Should We Be Chasing

Why Should We Be Chasing By Hanan Ben Ari למה לנו לרדוף אחרי הזנב של עצמנו למה לנו לרדוף? רצינו לשיר, רצינו לשמוח לרקוד כמו שילדים בגשם הראשון אבל החיים, הם מירוץ של כח החיים הם מירוץ של כח אנחנו רוצים רק לנשום למה לנו לרדוף אחרי הזנב של עצמנו… רצינו לאט, רצינו בנחת לפרוס את הלחם לקחת את הילדים ברגל אל הגן אבל האנושות, בטירוף הדעת אנושות בטירוף הדעת

Read More »

לא תמיד – Not Always

https://youtu.be/0L9VzccWoXQ Not Always By Yoni Rechter לא תמיד אתה יודע מה המילים אומרות,למה הן מכוונות ועל מה הן מצביעות,מה היפוכן אם יש להן כזהואם הרזה שמן או השמן רזה. ולא תמיד אתה יודע למה הייתה הכוונה,איפה זה בכלל התחיל ומה הייתה המטרה,אלה רק מילים שהתחברו לכדי משפט,שלפעמים אומר הרבה ולפעמים מעט. ואיש אינו יודע מאין זה הגיע ולאן הכול הולך,ואיך פה בלי משים השיר מתחיל להיכתב,אבל על מה הוא מדבר ואם

Read More »

התקווה – The Hope (Israel’s national anthem)

https://youtu.be/lMwSlp7I7IQ HaTikva – The Hope By Naftali Zvi Imber כל עוד בלבב פנימהנפש יהודי הומייהולפאתי מזרח קדימהעין לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותינוהתקווה בת שנות אלפייםלהיות עם חופשי בארצנוארץ ציון וירושלים As long as in our heartsWithinThe Jewish soul YearnsAs to the corners of the eastForwardAn eye to ZionLooks ahead Not yet lostIs our hopeThe hopeOf two thousand yearsTo be a free people In our landThe land of Zion And

Read More »

מחכה – Waiting (Idan Haviv)

https://youtu.be/ST__-mzJYVw Waiting By Idan Haviv מי עולה ראשונהזו אהבה הישנהעד מתי שאתעוררפה שוכבת לידךתנסה להרגעמי כמוני כך איתך? אותו חלום, משפט מוכרלא עוזב אותי במנוחהאני כאן איתך תמיד מחכהשדה קוצים או שדה כותנהאני שוב אני, אני רק אניעומדת יחפה על אדמה חמה ומוכנה מי עולה בטוחהזו אהבה הישנהעד מתי שאתעורראיך האור שבי כבהועוד שומרת על שלךמי כמוני כך איתך? אותו חלום… Who comes up firstIt’s the old loveUntil I wake

Read More »

מחוזקים לעולם – Strengthened Forever

Strengthened Forever By Avraham Tal המילים מרגיעות והרגש עוד סתום כל מילה במקום והלב נשאר אטום והימים כל כך יפים הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים שתי דקות מספיקות תני לי יד ונצעד מפה גם בגוף, גם בלב עוד תתני לגעת בכאב והימים כל כך יפים הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים אל תדאגי אני כאן… אני רואה שבחיים הגלגלים מסובבים את כולם המלחמות, ההיפוכים בסוף

Read More »

לאסוף – To Gather

https://youtu.be/n37bWkwVakI To Gather By Yuval Dayan הוא מתרכז רק בשקיעה הזאתכי ודאי הבין שיש לי מצב רוח לשנותהוא לא רוצה להתמודדמסתגר בתוך עצמו אולי ממני מפחדזרקתי איזה משהו על לנסוע רחוקפתאום הוא נעמד הלך ולבדו פרץ בצחוקאת באמת חושבת שתצליחי לסדר שם את “הראש”?למלחמות שבך אין סוףואם הרוח הקרה תחלוף לי אולי זה טוב אולי פחותאז לפחות תבטיח לי עכשיו שאתה תבוא אחרי כדי לאסוףלאסוף, לאסוףבאמת שלא תכננתי לבקרלא אותך

Read More »