– היא התגייסה לצה”ל
להיות חיילת קרבית,
בזמן שלא היו נשים
כמעט ביחידות קרביות.
והיום היא קצינה.

– היא באמת אישה אמיצה.

– She enlisted to the IDF
to be a combat soldier,
at a time that were hardly
any women in combat units.
And today she’s an officer.

– She’s a really brave woman. 

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *