– יו, אני חייבת סיגריה. מה עושים?

– יש מקומות מסוימים במתחם
שמותר לעשן.

– איפה?

– לא יודע. אבל יש שם
שלט, בטח כתוב.

– Oh, I need a cigarette. What do I do?

– There are certain places on the premises
where smoking is allowed.

– Where?

– I don’t know. But there’s a sign
over there, I bet it’s written.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *