– כמה חולי
קורונה יש בעולם
ברגע זה?

– יותר מדי.

– אבל את יודעת
להגיד לי מספר?

– לא, אבל יש אתר
שמסכם את הנתונים.
תוכל להתעדכן שם.

– How many corona patients
are there in the world at
this moment?

– Too many.

– But do you know to
give me a number?

– No, but there’s a website
that summarizes all the data.
You can keep up-to-date there.

Conversation based on this Dose of Hebrew