– מה דעתך על
המועמד הזה?

– יש לו ניסיון, הוא
מוכשר, ויש לו רצון
להצליח. הוא מתאים בול
למה שאנחנו מחפשים.

– אז לסגור אותו?

– תסגרי איתו.

– What do you think of
this candidate? 

– He has experience, he’s
talented, he has a desire
to succeed. He fits perfectly
for what we’re looking for.

– So should I close with him?

–  Close with him.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *