– הוא אחד החברים הוותיקים שלי.

– כמה זמן אתה כבר מכיר אותו?

– הרבה שנים. אנחנו
חברים מהגן.

– חברות טובה היא דבר
שלא הולך ברגל.

– He’s one of my oldest friends.

– How long have you known him?

– Many years. We’re friends
from nursery school.

– Good friendship is something
not to be taken lightly.

Conversation based on this Dose of Hebrew