– מה אתם
עושים בליל הסדר?

– עוד לא ברור. אנחנו
ממתינים להנחיות
ממשרד הבריאות.

– מה, תשנו את
התוכניות שלכם?

– אם צריך, נשנה.

– What are you guys
doing on the Seder night?

– Not clear yet. We’re waiting
for guidelines from the
Ministry of Health.

– What, you might change
your plans?

– If necessary, we will.

Conversation based on this Dose of Hebrew