– לפי דעתי, מה שאתה
מציע זה מוגזם לגמרי.
אי אפשר לפזר
פתקים בכל העיר!

– יש לך פתרון אחר?

– כן, קוראים לזה פייסבוק.

– In my opinion, what you’re
suggesting is completely
over the top. You can’t
spread leaflets throughout the city!

– Do you have another solution?

– Yeah, it’s called Facebook.

Conversation based on this Dose of Hebrew