– אתה צריך עזרה? קיבלת מכה?

– לא, אני בסדר!

– אתם לא רואים? הוא זקוק לעזרה! גם אם הוא בעצמו אומר שהוא לא צריך!

– Do you need help? Did you get hurt?

– No, I’m fine!

– You guys don’t see? He’s in need of help! Even if he himself says he doesn’t need!

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *