– מסכן, הוא נידון
לשלוש שנות מאסר!

– הוא לא בדיוק חף מפשע…

– אבל עדיין, למה מאסר?
למה לא עבודות שירות?

– תאמיני לי, יותר משתלם בתוך
בתי הסוהר. שם מגישים אוכל חינם.

– Poor thing, he was sentenced
to three years of incarceration!

– He’s not exactly innocent… 

– But still, why incarceration?
Why not community service?

– Believe me, it pays off more inside
the prisons. There they serve free food.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *