– במקום לצאת עם
חברים, הוא רק יושב בחדר
ורואה סדרות.

– איזה סדרות?

– זאת לא הנקודה!

– אז מה? אם הוא רואה
סדרות שוות, אולי אצטרף אליו.

– Instead of going out with
friends, he just sits in his room
and watches TV shows.

– Which shows?

– That’s not the point!

– So what? If he watches
good shows, maybe I’ll join him.

Conversation based on this Dose of Hebrew