– למה היא כל
הזמן מגרדת?

– היא כבר לא
מגרדת.

– מה השתנה?

– חפפתי לה את השיער
וטיפלתי בכינים.

– Why does she always
scratch herself?

– She isn’t scratching
anymore.

– What changed?

– I washed her hair
and took care of the lice.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *