– היא שחומה, אבל
עם שיער שטני.

– איך זה יכול להיות? 

– היא צובעת את השיער.

– She’s dark-skinned, but
with light-brown hair.

– How could that be?

– She colors her hair.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *