– היא זקוקה למנוחה –
היא ישנה רק לסירוגין.

– למה היא לא מצליחה לישון?
לא נותנים לה משככי כאבים?

– נותנים לה, אבל כל הזמן
באים לבקר אותה…

– She’s in need of rest –
he’s been sleeping only on and off.

– Why isn’t she managing to sleep?
They aren’t giving her pain relievers?

– They are, but all the time
people come to visit her… 

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *