– מה דעתך,
הפאה הזאת מוגזמת?

– פאה כחולה? למה שלא
תצבעי את השיער פשוט?

– עכשיו אתה מגזים.

– What do you think,
is this wig over the top?

– A blue wig? Why don’t you
just color your hair?

– Now you’re over the top.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *