– יחסית לשנים קודמות
אין הרבה הזמנות השנה.

– אני יודעת, וזה מדאיג אותי.
איך אתה מסביר את זה?

– אני חושב שזה קשור לזה
שיש פחות תיירים
לעומת שנים קודמות.

– Compared to previous years
there aren’t many orders this year.

– I know, and it worries me.
How do you explain it?

– I think it’s connected to the fact
that there are fewer tourists
as opposed to previous years.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *