ירדת במשקל!

– תודה.

– תגיד, אתה אוכל בכלל? אתה צנום!

– ברור שאני אוכל. רק פחות.

– You lost weight!

– Thanks.

– Tell me, do you eat? You’re skinny!

–  Of course I eat. Just less.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *