– יחסית לאנגלית, אין הרבה
מילים נרדפות בעברית.

– למה?

– כמה סיבות: לאנגלית היה יותר זמן
להתפתח, אבל בעיקר כי
יש שתי שפות
שהשפיעו מאוד על האנגלית.

– Compared to English, there aren’t
many synonyms in Hebrew.

– Why?

– A few reasons: English had more time
to develop, but mainly because
there are two languages that
influenced English very much.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *