– אנשי משרד הבריאות
מגלים אחריות רבה
במהלך משבר הקורונה.

– אני ממש לא מקנאה בהם.
הם עובדים סביב השעון.
ממש כל הכבוד להם.

– The people at the Ministry
of Health have shown great
responsibility during the corona crisis.

– I really don’t envy them.
They work around the clock.
All the respect to them, really.

Conversation based on this Dose of Hebrew