– בחברה הזאת יש צורך
בדייקנות. אם קבענו ישיבה לתשע,
יש להגיע בדיוק בתשע,
אם לא כמה דקות קודם.
בכל מקרה, אין לאחר.

– קצת קשוח…

– נכון מאוד.

– In this company there is a need for
timeliness. If we set a meeting for nine,
you need to come exactly at nine,
if not a few minutes earlier.
In any case, don’t be late.

– A bit tough… 

– Absolutely right.

Conversation based on this Dose of Hebrew