– כשהוא נותן לה מחמאות,
היא פשוט פורחת.

– ככה כל בן אדם.

– לא נכון. יש אנשים
שקשה להם לקבל מחמאות.
זה מביך אותם.

– When he pays her compliments,
she simply blooms.

– That’s how every person is.

– Not true. There are people who have
a hard time receiving compliments.
It embarrasses them.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *