– אחרי חישובים מדויקים הגענו
למסקנה חד-משמעית.

– ומה המסקנה?

– שצריך לגייס עוד
עובדים. אנחנו מתרחבים.

– After precise calculations we’ve
come to an unambiguous conclusion.

– And what’s the conclusion?

– That we need to recruit
more employees. We’re expanding.

Conversation based on this Dose of Hebrew