– אנשים בכלל מחלימים מהקורונה?

– ברור שכן. רוב חולי
הקורונה מחלימים, וחלק
כבר החלימו. נקווה
שיחלימו כולם.

– Do people even recover from corona?

– Of course they do. Most corona
patients recover, and some have
already recovered. Let’s hope
everyone does.

Conversation based on this Dose of Hebrew