– הכול מוכן? בואו נצא לדרך!
בעוד מאתיים מטרים, פנה
שמאלה.

– אוי, פניתי ימינה! מה לעשות?!

– פנה פניית פרסה.

– טוב…

– All ready? Let’s get going!
In another two hundred meters,
turn left.

– Oh no, I turned right!
What should I do?!

– Make a U-turn.

– Okay… 

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *