– אתה מוכן כבר לצאת?

– רק עוד חצי דקה…

– נו כבר!

– זהו, אני מוכן, אני בא.

– אל תשכח לנעול את הדלת!

– Are you ready to leave yet?

– Just another half a minute…

– Come on already!

– That’s it, I’m ready, I’m coming.

– Don’t forget to lock the door! 

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *