– הכל מוכן,
כולם כבר פה
ברכב. איפה אתה?

– אני רק צריך לנעול
נעליים ולחבוש כובע,
ואני יוצא.

– זה מה שאמרת
לי לפני חמש דקות!

– Everything’s ready,
everyone’s already here
in the car. Where are you?

– I just need to put on
my shoes and a hat,
and I’m coming out.

– That’s what you told
me five minutes ago!

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *