– נעלת כבר נעליים?

– אני לא יודעת איזה
זוג נעליים לבחור.

– תבחרי כבר, אנחנו ממהרים!

– Have you put on shoes yet?

– I won’t know which
pair of shoes to choose.

– Choose already, we’re in a rush!

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *