– בשנת 1967 הניפו את דגל ישראל
מעל הר הבית.

– ואחר כך הורידו אותו.

– נכון.

– למה?

– סיפור ארוך. לא ניכנס עכשיו לפוליטיקה.

– In 1967, the Israeli flag was flown
over the Temple Mount.

– And then they took it down.

– Right.

– Why?

– Long story. Let’s not get into politics now.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *