– זמנים קשים כאלה
מעמידים את מנהיגי העולם במבחן.

– ממש. לפעמים זה מפתיע
מי מגלה אחריות –
ומי מתחמק.

– Difficult times like these
put world leaders to the test.

– Yeah. Sometimes it’s surprising
who shows responsibility – and
who avoids it.

Conversation based on this Dose of Hebrew