– אני קרוע מעייפות! זהו,
אני הולך לישון.

– חבשת כובע ביום
כזה חם? אין מצב
שאתה הולך לישון
בלי מקלחת. ואל
תשכח לחפוף את השיער.

– I’m so tired! That’s it,
I’m going to sleep.

– You wore a hat on such
a hot day? No chance
you’re going to sleep
without a shower. And
don’t forget to wash your hair.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *