– היא כתבה שיר נוגע ללב ממש,
והיא סך הכל בת שש עשרה!

– אותי זה לא מפתיע.
היא עברה לא מעט בחיים שלה.

– עדיין, זה לא מובן מאליו
שנערה תכתוב שיר
ברמה כזאת של בגרות.

– She wrote a really touching song,
and she’s all of sixteen!

– It doesn’t surprise me.
She’s been through a lot in her life.

– Still, it’s not at all obvious that
a teenager would write a song
at such a level of maturity.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *