– לשלמה היה כרם בו
הוא גידל כמה סוגי גפנים.

– איזה סוגים? בורדו? מרלו?

– בורדו זה מקום, לא סוג של ענב.

– Shlomo had a vineyard in which
he grew a few kinds of grapes.

– Which kinds? Bordeaux? Merlot?

– Bordeaux is a place, not a kind of grape.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *