– את עושה את שיעור
החזרה השבועי?

– לא, למה?

– כי אם את רוצה שהחומר
יישאר אצלך לטווח
הארוך, צריך לשנן.

– Do you do the weekly
review lesson?

– No, why not?

– Because if you want the material
to stick with you long-term,
you need to review.

Conversation based on this Dose of Hebrew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *